W związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia pierwszym dniem Bożego Narodzenia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył dzień 24 grudnia 2021 r. – dniem wolnym od pracy w urzędzie.