W związku z przypadającym 26 grudnia – drugim
dniem Bożego Narodzenia w sobotę,

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył dzień 24
grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.