Prace pod tytułem „Przyroda zimą” wykonane przez naszych małych artystów
– dzieci koleżanek i kolegów zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegaturach w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile

Przyroda zimą 1

Przyroda zimą 2

Przyroda zimą 3