Informujemy, że zakończono przerwę techniczną spowodowaną awarią zasilania stacji w Pile i stacja pracuje poprawnie.