Na stronie Europejskiej Agencji Środowiska dostępna jest już najnowsza edycja raportu o jakości powietrza.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000677