W dniu 31 maja 2017r. o godzinie 14.50 Polski Związek Wędkarski poinformował WIOŚ w Poznaniu o zanieczyszczeniu rzeki Kopli substancją o zabarwieniu niebieskim. Upoważnieni pracownicy tut. Inspektoratu udali się na miejsce zdarzenia celem pobrania prób wody do badań.

Podczas wizji w terenie udało się ustalić sprawcę zdarzenia.

Na terenie firmy spedycyjno-transportowej, w wyniku uszkodzenia mauzera, doszło do uwolnienia około 2/3 zawartości pojemnika (ok. 300 kg) substancji stosowanej w farbach drukarskich, która poprzez kanalizację deszczową przedostała się do rzeki Kopli. Zdarzenie miało miejsce w porze nocnej z 30 na 31 maja br.

W karcie charakterystyki substancji chemicznej nie jest określony stopień toksyczności wodnej, zdolności do rozkładu czy biokumulacji. We wskazówkach ogólnych określono, że substancja w ograniczonym stopniu jest szkodliwa dla wody.

Podczas wizji w terenie nie stwierdzono śnięcia ryb ani bezpośredniego wpływu na środowisko wodne.

W związku ze zdarzeniem  (nieumyślnym uszkodzeniem pojemnika z substancją o zabarwieniu niebieskim) WIOŚ w Poznaniu rozpoczął czynności kontrolne na terenie, na którym doszło do zdarzenia. Laboratorium przeprowadza analizy w zakresie pH, przewodnictwa elektrolitycznego, ChZT, OWO.