Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (strzygonia choinówka), w dniach od 29 maja do 14 czerwca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. 

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany w leśnictwie Józefów – okolice miejscowości Brzeźnia, Józefów, Nowy Olesiec. Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 286 ha (mapa). 

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu FORAY 76B (środek mikrobiologiczny o działaniu żołądkowym). 

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 29.05.2017r. do 14.06. 2017r.”