Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o możliwości zapoznania się z treścią projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 oraz wniesienia do nich uwag.