Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na smartfony oraz komputery z systemem Windows. Aplikacja dostępna była dotychczas na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple).

 

Aplikacja prezentuje dane z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Dane aktualizowane są co godzinę.

Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu jakości powietrza w sześciostopniowej skali (od "bardzo dobrego" do "bardzo złego") z odpowiednio dobraną barwą kafelka (od zielonego, do brązowego), odnoszącą się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Aplikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać ze Sklepu Microsoft przez link (https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/jakosc-powietrza-w-polsce/9nblggh40k42) lub wpisując w Sklepie Microsoft Jakość powietrza w Polsce.

Aplikacja została wykonana w ramach projektu Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce została uznana jedną z najlepszych wdrożonych praktyk w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli w drugiej edycji Konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi (AZIP) pt.: Projektowanie usług z uwzględnieniem potrzeb obywateli, organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.