Środek ten wykorzystywany jest do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

derogacja – konsultacje społeczne