W ramach obchodów Dnia Ziemi pracownicy WIOŚ w Poznaniu gościli we Wronkach. Mali słuchacze dowiedzieli się, dlaczego hałas szkodzi i jak go mierzyć. Zdobyli też orientację w decybelowej skali poziomów hałasu, co potwierdzili w zabawie i konkursach. Wszyscy bez wyjątku potrafili podać wiele sytuacji, w których odczuli dokuczliwości wynikające z oddziaływania hałasu. Podobnie jak z badań Państwowego Zakładu Higieny, również z wypowiedzi dzieci wynika, że hałasują nie tylko samochody, samoloty, zakłady przemysłowe, ale również my sami. Mamy nadzieję, że udało nam się uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia wynikające z ekspozycji na hałas i zmobilizować do zachowań, które je minimalizują. Nasi słuchacze z uwagi na reprezentowany przedział wiekowy mają jeszcze trochę czasu, jednak staraliśmy się zaszczepić im troskę o stan zdrowia i środowiska, a w szczególności przygotować do bezpiecznego korzystania z muzyki (dyskoteki, słuchawki, itp.), kiedy już zostaną nastolatkami.