Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał wstępnej analizy przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w roku 2015 na obszarze województwa wielkopolskiego.
Poziomy normatywne określone dla pyłu zawieszonego PM10 to:
   – poziom dopuszczalny dla czasu uśredniania 24 godziny – wynoszący 50 μg/m3,
   – poziom dopuszczalny dla roku – wynoszący 40 μg/m3,
   – poziom informowania dla czasu uśredniania 24 godziny – wynoszący 200 μg/m3,
   – poziom alarmowy dla czasu uśredniania 24 godziny – wynoszący 300 μg/m3.
Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin w roku kalendarzowym wynosi 35 razy.
Wstępna analiza serii pomiarowych wykazała, że na żadnej stacji pomiarowej w województwie wielkopolskim:
   – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku,
   – nie stwierdzono wystąpienia poziomu informowania i poziomu alarmowego.
W tabeli poniżej zestawiono sumę przekroczeń dobowych w poszczególnych miesiącach roku 2015 – kolorem szarym zaznaczono stacje, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń w roku. Należy jednak podkreślić, że podana w tabeli liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla doby może ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2015.

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2015
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4   8   8 1 0 0 0 0 1 3 8 1 34
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 3 16   9 3 0 0 0 1 1 11 10 3 57
Poznań, ul. Polanka 3 14   9 4 0 0 0 1 3 10 10 0 54
Poznań, ul. Dąbrowskiego 4 18   8 2 0 0 0 0 1 10 10 2 55
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. H. Sawickiej 6 15 12 2 0 0 0 0 2 11 9 3 60
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 1 10   4 0 0 0 0 0 1 6 7 2 31
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 18 10 2 0 0 0 0 0 11 11 0 61
Konin, ul. Wyszyńskiego 4 12   7 1 0 0 0 0 0 6 8 2 40
Leszno, ul. Kiepury 8   9   6 0 0 0 0 0 0 2 3 1  29
Nowy Tomyśl 8 15 14 3 0 0 2 6 2 22 8 5 85
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 5 20 15 6 0 0 0 0 2 19 11 3 81
Piła, ul. Kusocińskiego 2 13   7 1 0 0 0 0 0 5 7 3 38
Pleszew 8 18 12 7 0 0 0 0 0 15 12 3 75
Tarnowo Podgórne 3 12   7 1 0 0 0 0 1 10 7 4 45
Wągrowiec, ul. Lipowa 7 17 10 3 0 0 0 0 0 15 10 5 67