PUNKT INFORMACYJNY

INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Program konsultacji:

Wtorek  14.10.2014 r.      godz. 11:00 – 16:30

Koordynator: Hanna Kończal

11:00 – 13:00 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi; konsultant: Monika Staszak

13:00 – 15:00 – Składowiska odpadów; konsultant: Ewa Chruścińska

15:00 – 16:30 – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; konsultant: Sylwia Kubacka

Środa 15.10.2014r.         godz. 10:00 – 16:00

Koordynator: Hanna Kończal

10:00 – 12:00 – Opakowania i odpady opakowaniowe; konsultant: Izabela Kurek

12:00 – 14:00 – Gospodarka wodno-ściekowa wraz z gospodarowaniem osadami ściekowymi;

konsultant: Wiktor Cieliński

14:00 – 16:00 – Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji; konsultant: Piotr Stefaniak

Czwartek 16.10.2014r.   godz. 10:00 – 15:30

Koordynator: Małgorzata Koziarska

10:00 – 12:00 – Ochrona powietrza atmosferycznego (LZO, SZWO i F-gazy)   konsultant: Agnieszka Kubicka

12:00 – 14:00 – Zgłaszanie wniosków o kontrole interwencyjne; konsultant: Danuta Binkowska

14:00 – 15:30 – Ochrona środowiska w rolnictwie, OSN; konsultant: Anna Jagodzik