Nadleśnictwa Grodziec i Konin informują, że w związku z masowym występowaniem najgroźniejszych szkodników sosny zostaną przeprowadzone lotnicze zabiegi ochronne w drzewostanach sosnowych.  Na terenach objętych zabiegami zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu.

Informacja o zabiegach na terenie Nadleśnictwa Grodziec w okresie od 13 do 30 maja 2014 r.

Informacja o zabiegach na terenie Nadleśnictwa Konin w okresie od 15 do 30 maja 2014 r.