Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Jej celem jest budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozowej na środowisko m.in. w kontekście jakości wód. Wiąże się ona z wyznaczeniem Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. W ramach kampanii została przygotowana strona internetowa „Racjonalna gospodarka nawozami”. Zachęcamy do jej odwiedzania i korzystania ze zgromadzonych na niej informacji http://www.iung.pulawy.pl/dpr/