Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce Portale – Jakość powietrza uruchomiono prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem. Zapraszamy do zapoznania się z prognozą dla województwa wielkopolskiego.