W dniu 16 kwietnia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyło się pierwsze spotkanie robocze poświęcone zagadnieniom monitoringu wód oraz kontroli gospodarstw rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GIOŚ oraz WIOŚ w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Celem spotkania było zapoznanie z doświadczeniami poszczególnych WIOŚ w zakresie kontroli i monitoringu wód na OSN. W trakcie spotkania omówiono problemy wynikające z nieprawidłowego wyznaczania OSN. Wskazano przyczyny trudności w realizacji działań kontrolnych. Określono również potrzeby w zakresie rozszerzenia monitoringu wód tak, aby możliwe było jednoznaczne zidentyfikowanie presji na dany obszar. Wnioski ze spotkania posłużą do wypracowania, pod nadzorem GIOŚ, docelowych rozwiązań, jednolitych w skali kraju.