Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce Portale – Jakość powietrza uruchomiono serwis internetowy o jakości powietrza w Polsce oraz działaniach na rzecz jego poprawy.

 

 

 

W portalu tym prezentowane są m.in.:

  • pomiary i ocena jakości powietrza w strefach;
  • bieżące informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń;
  • prognozy jakości powietrza.

Zapraszamy do korzystania z tego źródła informacji.

http://powietrze.gios.gov.pl/gios/