Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2012 w Poznaniu, w dniach 20–23 listopada. Tematem tegorocznych targów będą „Zielone technologie w przemyśle”.
Na stoisku przedstawiona zostanie działalność kontrolna Inspekcji, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego; zaprezentowane zostaną ciekawe przykłady zastosowania „zielonych technologii”. Można będzie również skonsultować problemy z pracownikami Inspekcji.