W imieniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zapraszamy do udziału w konferencji oraz seminariach organizowanych w ramach projektu "Polska dla Bałtyku" – program edukacyjno – informacyjny na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego.
   Spotkania skierowane są głównie do przedsiębiorców, władz lokalnych, turystów, rybaków, rolników z województw nadmorskich, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.
   W ramach przedmiotowego projektu planujemy zorganizować następujące spotkania:

 1. Konferencję Inaugurującą – 19.11.2012, Szczecin (150-180 uczestników)

  • zadania podejmowane w ramach Krajowego Programu Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań HELCOM;
  • zwalczanie eutrofizacji regionu Morza Bałtyckiego;
  • korzyści płynące z prowadzenia przedsiębiorstw przyjaznych środowisku;
  • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
  • działania podejmowane w sprawie zatopionej broni.
 2. Seminarium I – 20.11.2012, Szczecin (50 uczestników)

Zastosowanie związków fosforu w środkach piorących a zobowiązania Polski wynikające z Bałtyckiego Planu Działań HELCOM

 • korzyści płynące z prowadzenia przedsiębiorstw przyjaznych środowisku;
 • związki fosforu w środkach piorących a międzynarodowe zobowiązania Polski;
 • zadania zrealizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, we współpracy z innymi instytucjami państwowymi, na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego.
 1. Seminarium II – 21.11.2012, Kołobrzeg (50 uczestników)

Działania prowadzone w Polsce na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego oraz zadania stawiane przed mieszkańcami województwa zachodnio – pomorskiego

 • szczególna rola województw nadmorskich w działaniach na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego;
 • rola rolnictwa w eutrofizacji Morza Bałtyckiego – informacje nt. działań na rzecz zmniejszenia eutrofizacji;
 • odpowiedzialne rybołówstwo – informacje nt. gatunków chronionych występujących w Morzu Bałtyckim, ze szczególnym naciskiem na chronione gatunki ryb i morświny;
 • korzyści płynące z prowadzenia przedsiębiorstw przyjaznych środowisku.
 1. Seminarium III – 22.11.2012 Gdańsk (50 uczestników)

Działania prowadzone w Polsce na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego oraz zadania stawiane przed mieszkańcami województwa pomorskiego

 • szczególna rola województw nadmorskich w działaniach na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego;
 • rola rolnictwa w eutrofizacji Morza Bałtyckiego – informacje nt. działań na rzecz zmniejszenia eutrofizacji;
 • odpowiedzialne rybołówstwo – informacje nt. gatunków chronionych występujących w Morzu Bałtyckim, ze szczególnym naciskiem na chronione gatunki ryb i morświny;
 • korzyści płynące z prowadzenia przedsiębiorstw przyjaznych środowisku.
 1. Seminarium IV – 23.11.2012 Olsztyn (50 uczestników)

Działania prowadzone w Polsce na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego oraz zadania stawiane przed mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego

 • szczególna rola województw nadmorskich w działaniach na rzecz ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego;
 • rola rolnictwa w eutrofizacji Morza Bałtyckiego – informacje nt. działań na rzecz zmniejszenia eutrofizacji;
 • odpowiedzialne rybołówstwo – informacje nt. gatunków chronionych występujących w Morzu Bałtyckim, ze szczególnym naciskiem na chronione gatunki ryb i morświny;
 • korzyści płynące z prowadzenia przedsiębiorstw przyjaznych środowisku.

   Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowych spotkaniach prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia do dnia 31.10. br. do Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji Inspekcji GIOŚ pod adres mailowy m.ochorok@gios.gov.pl.
   W celu uzyskania dodatkowych informacji o realizowanym projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (22) 57-92-861.

Formularz zgłoszeniowy >>