Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że  analizator pyłu PM10 w Koninie  wznowił pracę i działa poprawnie.