Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator pyłu PM10 i PM2,5 w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego wznowił pracę i działa poprawnie.