Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że  analizator tlenku azotu oraz dwutlenku azotu na stacji w Borówcu  wznowił pracę i działa poprawnie.