Polityka Jakości WIOŚ w Poznaniu

Kierując się założeniami misji, Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia wprowadził i zakomunikował pracownikom Politykę Jakości wraz z celami, których sukcesywna realizacja zmierza do wypełnienia tej misji:

Obecnie obowiązująca treść Polityki Jakości została wprowadzona zarządzeniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 22/18 z dnia
20 września 2018 roku.

Zarówno Misja jak i Polityka Jakości są poddawane systematycznemu przeglądowi.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Mirosław Karolak
Data utworzenia: 18 maja 2018 Data aktualizacji: 26 marca 2019