Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Polityka Jakości WIOŚ w Poznaniu

Kierując się założeniami misji, Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia wprowadził i zakomunikował pracownikom Politykę Jakości wraz z celami, których sukcesywna realizacja zmierza do wypełnienia tej misji:

Jakoscalt

Obecnie obowiązująca treść Polityki Jakości została wprowadzona zarządzeniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 22/18 z 20 września 2018 roku i zmieniona zarządzeniem Nr 5/2019 z 05 marca 2019 roku.

Zarówno Misja jak i Polityka Jakości są poddawane systematycznemu przeglądowi. 

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Mirosław Karolak
Data utworzenia: 18 maja 2018 Data aktualizacji: 24 maja 2019