Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Polityka Jakości WIOŚ w Poznaniu

Kierując się założeniami misji, Wojewódzki Inspektor w drodze zarządzenia wprowadził i zakomunikował pracownikom Politykę Jakości wraz z celami, których sukcesywna realizacja zmierza do wypełnienia tej misji:

Polityka jakościObecnie obowiązująca treść Polityki jakości WIOŚ w Poznaniu została wprowadzona zarządzeniem  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 14/2020 z  dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Autor: Mirosław Karolak Wprowadzający: Hubert Kozenski
Data utworzenia: 13 maja 2020 Data aktualizacji: 13 maja 2020