Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

informacje dotyczące kontroli gospodarstw rolnych przez WIOŚ