Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki czwartej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 17 maja br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • ozon – maksima dzienne ze stężeń 8-godz.

Uzyskane w okresie od 01 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 roku o wyniki pomiarów automatycznych: dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

Po dokonaniu analizy wyników pomiarów ozonu, w analizowanym okresie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu w Kaliszu oraz w Koninie.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

 

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego)

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Nowy Tomyśl, Sienkiewicza

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka

Piła, ul. Kusocińskiego

Pleszew, Al. Mickiewicza

Wągrowiec, ul Lipowa