Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki szóstej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

W dniu 17.07.2019 roku dokonano analizy wyników pomiarów ozonu w powietrzu dla stacji w Borówcu, Piaskach – Krzyżówce i w Poznaniu za okres od 01 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 oraz z roku 2017 i 2018 – nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego.

Analizy nie przeprowadzono dla stacji w Kaliszu oraz w Koninie, dla których już w czerwcu 2019 r. stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu.