Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki szóstej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

   Dnia 17 lipca br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2018.
   W tym celu dokonano analizy stężeń ozonu z okresu od 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku oraz z roku 2016 i 2017. Nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego na stacjach wykonujących pomiar ozonu w województwie wielkopolskim.