Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

Informujemy,

że w związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza:

IMG 800 × 550