Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Stan zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior

Informujemy, że w ramach promocji projektu bazy "OSADY" Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował ogólnodostępną stronę internetową (http://ekoinfonet.gios.gov.pl/osady/mapa/), za pośrednictwem której udostępniana jest informacja o lokalizacji punktów próbek osadów wraz z następującymi informacjami:

  • data ostatniego opróbowania,
  • informacja o zakresie wykonywanych badań,
  • wyniki wykonanych ocen.

Za pośrednictwem tej strony publikowane są ponadto adresy usług WMS i WFS zgodnych z dyrektywą INSPIRE – usługi te m.in. umożliwiają wykorzystanie danych przestrzennych w oprogramowaniu GIS (w przypadku ArcGIS – od wersji 9.2) bądź ich łączenie z innymi zasobami udostępnianymi w analogiczny sposób.
Zainteresowanych pozyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Departamentem Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (www.gios.gov.pl).

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Hubert Kozenski
Data utworzenia: 27 czerwca 2012 Data aktualizacji: 2 grudnia 2012