Wyniki pomiarów wód płynących za rok 2007 (ocena jakości wód w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód).

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Maria Pułyk
Data utworzenia: 10 października 2012 Data aktualizacji: 19 marca 2017