Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2017

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących za rok 2017 wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz Wytycznych GIOŚ.

Autor: Maria Pułyk Wprowadzający: Maria Pułyk
Data utworzenia: 29 czerwca 2018 Data aktualizacji: 24 października 2018