Ocena stanu jednolitych części wód w latach 2010-2012

Wyniki badań monitoringowych i ocena stanu jednolitych części wód (JCW) jeziornych Wielkopolski w latach 2010-2012

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Maria Pułyk
Data utworzenia: 7 sierpnia 2013 Data aktualizacji: 19 marca 2017