Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych w województwie wielkopolskim za rok 2017

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych badanych za rok 2017 wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz Wytycznych GIOŚ.

Autor: Maria Pułyk Wprowadzający: Maria Pułyk
Data utworzenia: 3 lipca 2018 Data aktualizacji: 3 lipca 2018