Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w listopadzie 2017

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 listopada 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2017
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) 
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 10 12 2 0 0 0 0 0 0 3 3   30
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 16 10 3 0 1 0 0 0 0 5 3   38
Poznań, ul. Polanka 18 12 1 0 0 0 0 0 0 2 1   34
Poznań, ul. Dąbrowskiego 15 13 4 0 0 0 0 0 0 3 3   38
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego* 18 11 1 0 0 0 0 0 1 3 0   34
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 12 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0   21
Gniezno, ul. Paczkowskiego 16 12 5 0 0 0 0 0 0 4 5   42
Konin, ul. Wyszyńskiego 17 8 1 0 0 1 0 0 0 1 1   29
Leszno, ul. Kiepury 17 13 0 0 1 0 0 0 0 2 1   34
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 18 17 8 3 1 0 0 0 0 4 4   55
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 20 15 9 0 0 0 0 0 1 4 4   53
Piła, ul. Kusocińskiego 16 12 5 0 0 0 0 0 0 2 2   37
Pleszew, Al. Mickiewicza 22 15 12 3 1 0 1 1 1 1 2   59
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 12 11 1 0 0 0 0 0 0 1 1   26
Wągrowiec, ul. Lipowa 17 13 7 1 0 0 0 0 0 5 4   47

*zmiana nazwy ulicy, lokalizacja stacji bez zmian

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2017.