Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w styczniu 2018

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 stycznia 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2018
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 1                       1
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 5                       5
Poznań, ul. Polanka 2                       2
Poznań, ul. Dąbrowskiego 6                       6
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 6                       6
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 3                       3
Gniezno, ul. Paczkowskiego 10                       10
Konin, ul. Wyszyńskiego 2                       2
Leszno, ul. Kiepury 4                       4
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 10                       10
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 5                       5
Piła, ul. Kusocińskiego 3                       3
Pleszew, Al. Mickiewicza 8                       8
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4                       4
Wągrowiec, ul. Lipowa 8                       8

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2018.