Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w kwietniu 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1                 10
Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6                 22
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1 10                 31
Poznań, ul. Żelazna 5 0 10                 15
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1 2                 12
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3 0 5                 13
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7 0 6                 22
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3 0 5                 15
Koziegłowy, os. Leśne 5 2 0 3                 10
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1 0                 16
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2 12                 31
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3 8                 32
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7 0 3                 14
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4 5                 33
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2 1                 10
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2 7                 26

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.