Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w lutym 2018

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 28 lutego 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2018
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 1 6                     7
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 5 10                     15
Poznań, ul. Polanka 2 6                     8
Poznań, ul. Dąbrowskiego 6 9                     15
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 6 8                     14
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 3 5                     8
Gniezno, ul. Paczkowskiego 10 11                     21
Konin, ul. Wyszyńskiego 2 8                     10
Koziegłowy, os. Leśne 6 5                     11
Leszno, ul. Kiepury 4 7                     11
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 10 22                     32
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 5 18                     23
Piła, ul. Kusocińskiego 3 10                     13
Pleszew, Al. Mickiewicza 8 19                     27
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4 9                     13
Wągrowiec, ul. Lipowa 8 10                     18

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2018.