Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w marcu 2017

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 marca 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2017
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) 
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 10 12 2                   24
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 16 10 3                   29
Poznań, ul. Polanka 18 12 1                   31
Poznań, ul. Dąbrowskiego 15 13 4                   32
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. H. Sawickiej 18 11 1                   30
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 12 8 0                   20
Gniezno, ul. Paczkowskiego 16 12 5                   33
Konin, ul. Wyszyńskiego 17 8 1                   26
Leszno, ul. Kiepury 17 13 0                   30
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 18 17 8                   43
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 20 15 9                   44
Piła, ul. Kusocińskiego 16 12 5                   33
Pleszew, Al. Mickiewicza 22 15 12                   49
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 12 11 1                   24
Wągrowiec, ul. Lipowa 17 13 7                   37

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2017.