Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w styczniu 2017

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 stycznia 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła: 

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2017
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) 
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 10                       10
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 16                       16
Poznań, ul. Polanka 18                       18
Poznań, ul. Dąbrowskiego 15                       15
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. H. Sawickiej 18                       18
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 12                       12
Gniezno, ul. Paczkowskiego 16                       16
Konin, ul. Wyszyńskiego 17                       17
Leszno, ul. Kiepury 17                       17
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 18                       18
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 20                       20
Piła, ul. Kusocińskiego 16                       16
Pleszew, Al. Mickiewicza 22                       22
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 12                       12
Wągrowiec, ul. Lipowa 17                       17

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2017. 

Przebieg serii pomiarowej pyłu PM10 w styczniu 2017 w województwie wielkopolskim.