Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w lutym 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 28 lutego 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5                     9
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 6 8                     14
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9                     20
Poznań, ul. Żelazna 5                     5
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4                     9
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3                     8
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7                     16
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3                     10
Koziegłowy, os. Leśne 5 2                     7
Leszno, ul. Kiepury 7 8                     15
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10                     17
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11                     21
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7                     11
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13                     24
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2                     7
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8                     17

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.