Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w grudniu 2018

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2018
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 1 6 7 0 0 0 0 0 1 6 6 4 31
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 5 10 12 0 0 0 0 0 0 7 10 3 47
Poznań, ul. Polanka 2 6 7 b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d. b.d. b.d. 15
Poznań, ul. Dąbrowskiego 6 9 11 0 0 0 0 0 1 8 14 5 54
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 6 8 9 0 0 0 0 0 0 5 8 4 40
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 3 5 7 0 0 0 0 0 0 5 8 4 32
Gniezno, ul. Paczkowskiego 10 11 14 2 0 0 0 0 1 7 9 4 58
Konin, ul. Wyszyńskiego 2 8 10 0 0 0 0 0 0 3 5 5 33
Koziegłowy, os. Leśne 6 5 7 0 0 0 0 0 0 1 5 4 28
Leszno, ul. Kiepury 4 7 6 0 0 0 0 0 0 2 6 3 28
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 10 22 17 0 0 0 0 0 1 0 17 9 76
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 5 18 12 0 0 0 0 0 0 2 b.d. 3 40
Piła, ul. Kusocińskiego 3 10 11 1 0 0 0 0 0 8 10 6 49
Pleszew, Al. Mickiewicza 8 19 9 0 0 0 0 0 0 7 14 7 64
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4 9 9 0 0 0 0 0 1 6 7 5 41
Wągrowiec, ul. Lipowa 8 10 16 2 0 0 0 0 1 7 12 7 63

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2018.