Kierownictwo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
  61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61-827-05-00
  e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl fax: 61-827-05-22
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu
Lp. Imię
i Nazwisko
Stanowisko nr telefonu
1. Zdzisław W. Krajewski Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 61-827-05-20   601-99-14-97     605-18-80-00
2. Hanna Kończal Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 61-827-05-20
3. Zofia Lamentowicz Naczelnik Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pienięznych
- Główny Księgowy
61-827-05-30
4. Małgorzata Koziarska Naczelnik Wydziału Inspekcji 61-827-05-70
5. Waldemar Kołaski Kierownik Laboratorium 61-827-05-41
6. Agnieszka Czupik Kierownik ds. Jakości (LJ) 61-827-05-43
7. Krystyna Zaborowska-Czaja Kierownik Pracowni (LM) 61-827-05-49
8. Bogna Wetula Kierownik Pracowni (LB) 61-827-05-60
9. Krzysztof Ratajczak Kierownik Pracowni (LF) 61-827-05-44
10. Maria Pułyk Naczelnik Wydział Monitoringu Środowiska 61-827-05-03
11. Ewa Makowska Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
61-827-05-12
12. Hubert Kozeński Starszy Informatyk
w Wydziale Informatycznym
61-827-05-39
13. Paweł Knasiecki Samodzielne Stanowisko
ds. Archiwum Zakładowego
61-827-05-11
14. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko
ds. Przeciwpożarowych oraz BHP
61-827-05-17
15. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
i spraw Obronnych
61-827-05-17
       
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, mail:kalisz@poznan.wios.gov.pl, fax 62-766-33-29
1. Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury w Kaliszu 62-764-63-30
2. Krzysztof Sibrecht Kierownik Działu Inspekcji 62-764-63-30
3. Józef Jajtner Kierownik Pracowni (LK) 62-764-63-30
4. Adela Buczkowska Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
62-764-63-30
5. Mirosław Karolak Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika
ds. Systemu Zarządzania Jakością
62-764-63-30
       
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Koninie
ul. St.K. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin, mail:konin@poznan.wios.gov.pl, fax:63-240-29-50 
1. Tadeusz Pupin Kierownik Delegatury w Koninie 63-240-29-41
2. Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji 63-240-29-52
3. Jerzy Witkowski Kierownik Pracowni (LO) 63-240-29-71
4. Małgorzata Jamrozik Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
63-240-29-40
       
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
ul. 17 stycznia 4, 64-100 Leszno, mail:leszno@poznan.wios.gov.pl, fax:65-529-48-41
1. Jacek Matuszewski Kierownik Delegatury w Lesznie 65-529-58-56
2. Danuta Binkowska Kierownik Działu Inspekcji 65-529-58-56
3. Krzysztof Całujek Kierownik Pracowni (LL) 65-529-58-56
4. Agnieszka Staniszewska Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
65-529-58-56
       
Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła, mail:pila@poznan.wios.gov.pl, fax:67-212-72-35
1. Marek Duraj Kierownik Delegatury w Pile 67-212-23-12
2. Leszek Wesołowski Kierownik Działu Inspekcji 67-212-23-12
3. Jolanta Berlińska Kierownik Pracowni (LP) 67-212-23-12
4. Halina Kasperek Samodzielne Stanowisko
ds. Administracyjno-Technicznych
67-212-23-12