Konsultacje projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem przedmiotowego planu i składania uwag.