Zlecenia

LABORATORIUM

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Poznaniu

61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4
Tel.: (0-61) 827 – 05 – 41, Fax: (0-61) 827 – 05 – 22
NIP: 972-05-27-579, regon: 000162406

Szanowni Państwo

Nadrzędnym celem Laboratorium jest rzetelne i bezstronne wykonywanie badań i pomiarów na najwyższym poziomie technicznym oraz spełnienie stwierdzonych i przewidywanych oczekiwań klientów w zakresie poufności, kompetencji i fachowości świadczonych usług. Ofertę do korzystania z naszych usług kierujemy do wszystkich tych, dla których treść powyższej deklaracji jest istotnym elementem wyboru wykonawcy. Zamieszczone poniżej wzory druków możecie Państwo wykorzystać do złożenia w naszym Laboratorium zlecenia wraz z umową na wykonanie badań w interesującym Was zakresie. Szczegółowych informacji merytorycznych, dotyczących m. in. wyceny zleconych badań, udzielą Państwu Kierownicy Pracowni.

Kierownik Laboratorium WIOŚ w Poznaniu

ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ ORAZ WZÓR UMOWY

Z uwagi na konieczność zachowania formularzy w nienaruszonej i przejrzystej formie,
udostępniamy Państwu plik w formacie Adobe Acrobat PDF.

Aby zobaczyć dokument, proszę kliknąć >>>

do pobrania wzór zlecenia/format Adobe Reader 243 kB/

do pobrania wzór umowy/format Adobe Reader 175 kB/