OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 r.

     W dniach 8, 11, 16, 22, 25, 29 października oraz 6 i 8 listopada br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizował cykl szkoleń dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innych organów ściśle współpracujących w zakresie wykonywania zadań kontrolnych. Szkolenia były prowadzone przez ekspertów w następujących blokach tematycznych: transgraniczne przemieszczanie odpadów, postępowanie z substancjami niebezpiecznymi, ochrona powietrza, kontrole gospodarstw rolnych, odpady: zseie oraz opakowania, zmiana zezwoleń odpadowych, zaskarżalność aktów administracyjnych IOŚ, dokumentowanie ustaleń kontroli przez IOŚ, przestępstwa przeciwko środowisku. Do uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach zaproszono przedstawicieli m.in.  PSP, WITD, KAS, WSSE, WIW, WIORiN, CZK WUW, Policji oraz Prokuratury.