OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Realizacja projektu partnerskiego WIOŚ z KW PSP w ramach WRPO na lata 2007-2013