Realizacja projektu partnerskiego WIOŚ z KW PSP w ramach WRPO na lata 2007-2013