Archiwum kategorii: Komunikaty

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki siódmej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

W dniu 19.08.2019 roku dokonano analizy wyników pomiarów ozonu w powietrzu dla stacji w Borówcu, Piaskach – Krzyżówce i w Poznaniu za okres od 01 sierpnia 2018 do 31 lipca 2019 oraz z roku 2017 i 2018 – nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego.

Analizy nie prowadzono dla stacji w Kaliszu oraz w Koninie, dla których ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu stwierdzono już w czerwcu 2019 r.

Awaria sprzętu

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM10 i PM2,5 w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego spowodowany jest awarią analizatora. O  podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Zakończenie przerwy technicznej – stacja Piła

Informujemy, że zakończono przerwę techniczną spowodowaną awarią zasilania stacji w Pile i stacja pracuje poprawnie.

Przerwa techniczna-stacja Piła

W związku z awarią przewodów elektrycznych zasilających stację w Pile informujemy, że w dniu 13.08.19 r. 14.08.19 r wystąpiła przerwa w zamieszczaniu wyników pomiarów automatycznych w pełnym zakresie pomiarowym stacji. O zakończeniu prac zawiadomimy odrębnym komunikatem.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w lipcu 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 lipca 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1  0 0 0           10
Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6  0 0 0           22
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1 10 0 0 0           31
Poznań, ul. Żelazna 5 0 10 0 0 0           15
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1 2 0 0 0           12
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3 0 5 0 0 0           13
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7 0 6 0 0 0           22
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3 0 5 0 0 0           15
Koziegłowy, os. Leśne 5 2 0 3  0 0 0           10
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1 0 0 0 0           16
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2 12 0 0 0           31
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3 8  0 1 0           33
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7 0 3 0 0 0           14
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4 5 0 0 0           33
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2 1 0 0 0           10
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2 7  0 0 0           26

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator benzenu w Kaliszu wznowił pracę i działa poprawnie.

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 26.04.2019 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu, w Koziegłowach, w Pile oraz w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2019 r.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM10 w Kaliszu spowodowany jest awarią analizatora. O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: