Archiwum kategorii: Komunikaty

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM10 ze stacji pomiarowej w Koninie przy ul. Wyszyńskiego spowodowany jest awarią analizatora. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w lipcu 2017

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2017
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) 
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 10 12 2 0 0 0 0 0         24
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 16 10 3 0 1 0 0 0         30
Poznań, ul. Polanka 18 12 1 0 0 0 0 0         31
Poznań, ul. Dąbrowskiego 15 13 4 0 0 0 0 0         32
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. H. Sawickiej 18 11 1 0 0 0 0 0         30
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 12 8 0 0 0 0 0 0         20
Gniezno, ul. Paczkowskiego 16 12 5 0 0 0 0 0         33
Konin, ul. Wyszyńskiego 17 8 1 0 0 1 0 0         27
Leszno, ul. Kiepury 17 13 0 0 1 0 0 0         31
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 18 17 8 3 1 0 0 0         47
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 20 15 9 0 0 0 0 0         44
Piła, ul. Kusocińskiego 16 12 5 0 0 0 0 0         33
Pleszew, Al. Mickiewicza 22 15 12 3 1 0 1 1         55
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 12 11 1 0 0 0 0 0         24
Wągrowiec, ul. Lipowa 17 13 7 1 0 0 0 0         38

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2017. 

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator CO w Koninie przy ul. Wyszyńskiego wznowił pracę i działa poprawnie.

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Informujemy, że dnia 14.06.2017 r. na stacji w Koninie, przy ul. Wyszyńskiego . wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin dla pyłu PM 10 . Przekroczenie nie powinno się utrzymywać w dzisiejszym.

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: