Archiwum kategorii: Komunikaty

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza


Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizatory w Poznaniu przy ul. Polanka i przy ul. Dąbrowskiego oraz w Koninie przy ul. Wyszyńskiego wznowiły pracę i działają poprawnie.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla NO2, NOx, NO ze stacji pomiarowej w Koninie przy ul. Wyszyńskiego spowodowany jest awarią analizatora. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Informujemy o awarii analizatora pyłu PM10 na stacji w Poznaniu przy ul. Polanka. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Informujemy o awarii analizatora benzenu na stacji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w styczniu 2017

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 28  lutego 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła: 

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2017
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) 
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 10 12                     22
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 16 10                     26
Poznań, ul. Polanka 18 12                     30
Poznań, ul. Dąbrowskiego 15 13                     28
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. H. Sawickiej 18 11                     29
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 12 8                     20
Gniezno, ul. Paczkowskiego 16 12                     28
Konin, ul. Wyszyńskiego 17 8                     25
Leszno, ul. Kiepury 17 13                     30
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 18 17                     35
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 20 15                     35
Piła, ul. Kusocińskiego 16 12                     28
Pleszew, Al. Mickiewicza 22 15                     37
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 12 11                     23
Wągrowiec, ul. Lipowa 17 13                     30

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2017. 

Przebieg serii pomiarowej pyłu PM10 w lutym 2017 w województwie wielkopolskim.

 

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 14.03.2017 r. na stacji w Kaliszu, w Koninie, w Pile i w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 15.03.2017 r.

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: