Archiwum kategorii: Komunikaty

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy o awarii analizatora benzenu na stacji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator w Borówcu przy ul. Drapałka wznowił pracę i działa poprawnie.

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza


Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 18.02.2017 r. na stacji w Poznaniu przy ul. Polanka odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 19.02.2017 r.

 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w styczniu 2017

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 stycznia 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła: 

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2017
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) 
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 10                       10
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 16                       16
Poznań, ul. Polanka 18                       18
Poznań, ul. Dąbrowskiego 15                       15
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. H. Sawickiej 18                       18
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 12                       12
Gniezno, ul. Paczkowskiego 16                       16
Konin, ul. Wyszyńskiego 17                       17
Leszno, ul. Kiepury 17                       17
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 18                       18
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 20                       20
Piła, ul. Kusocińskiego 16                       16
Pleszew, Al. Mickiewicza 22                       22
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 12                       12
Wągrowiec, ul. Lipowa 17                       17

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2017. 

Przebieg serii pomiarowej pyłu PM10 w styczniu 2017 w województwie wielkopolskim.

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: