Archiwum kategorii: Komunikaty

Awaria sprzętu

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla stacji w Koziegłowach spowodowany jest awarią. O podjęciu pracy przez stację zawiadomimy osobnym komunikatem.

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki dziewiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 17 września br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • ozon – maksima dzienne ze stężeń 8-godz.

Dokonano analizy wyników pomiarów z okresu od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku oraz dla ozonu z roku 2017 i 2018.

Stwierdzone w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

Po dokonaniu analizy wyników pomiarów ozonu dla stacji w Borówcu, w Piaskach – Krzyżówce i w Poznaniu – nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego. Analizy nie przeprowadzono dla stacji w Kaliszu oraz w Koninie, dla których już w czerwcu 2019 r. stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego)

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Nowy Tomyśl, Sienkiewicza

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka

Piła, ul. Kusocińskiego

Pleszew, Al. Mickiewicza

Wągrowiec, ul Lipowa

 

 

 

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny we wrześniu 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 września 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1  0 0 0 0 1       11
Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6  0 0 0 0 1       23
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1 10 0 0 0 0 2       33
Poznań, ul. Żelazna 5 0 10 0 0 0 0 1       16
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1 2 0 0 0 0 1       13
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3 0 5 0 0 0 0 1       14
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7 0 6 0 0 0 0 2       24
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3 0 5 0 0 0 0 0       15
Koziegłowy, os. Leśne 5 2 0 3  0 0 0 0 1       11
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1 0 0 0 0 0 1       17
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2 12 0 0 0 0 0       31
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3 8  0 1 0 0 1       34
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7 0 3 0 0 0 0 2       16
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4 5 0 0 0 0 1       34
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2 1 0 0 0 0 1       11
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2 7  0 0 0 0 2       28

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 07.10.2019 r. na stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać w dniu dzisiejszym tj. 08.10.2019 r.

Przerwa techniczna-stacja Borówiec

W związku z zaplanowanym przeglądem technicznym analizatora benzenu na stacji w Borówcu informujemy, że od dnia 01.10.19 r. do 10.10.19 r nastąpi przerwa w zamieszczaniu wyników pomiarów automatycznych w pełnym zakresie pomiarowym stacji. O zakończeniu prac zawiadomimy odrębnym komunikatem.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator pyłu PM10 i PM2,5 w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego wznowił pracę i działa poprawnie.

Zakończenie przerwy technicznej – stacja Piła

Informujemy, że zakończono przerwę techniczną spowodowaną awarią zasilania stacji w Pile i stacja pracuje poprawnie.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM10 w Kaliszu spowodowany jest awarią analizatora. O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: