Archiwum kategorii: Komunikaty

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w maju 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 maja 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1  0 10
Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6  0 22
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1 10 0 31
Poznań, ul. Żelazna 5 0 10 0 15
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1 2 0 12
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3 0 5 0 13
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7 0 6 0 22
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3 0 5 0 15
Koziegłowy, os. Leśne 5 2 0 3  0 10
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1 0 0 16
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2 12 0 31
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3 8  0 32
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7 0 3 0 14
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4 5 0 33
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2 1 0 10
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2 7  0 26

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.

Awaria sprzętu

Informujemy, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznych zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego spowodowany jest awarią przesyłu danych na stronę internetową WIOŚ. Stacje działają, a wyniki pomiarów można odczytać na portalu jakości powietrza GIOŚ oraz w aplikacjach mobilnych.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator SO2 w Kaliszu wznowił pracę i działa poprawnie.

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki czwartej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 17 maja br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego dla:

  • SO2 – średnia 24-godzinna,
  • SO2 – średnia 1-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pył PM10 – średnia 24-godzinna,
  • ozon – maksima dzienne ze stężeń 8-godz.

Uzyskane w okresie od 01 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 roku o wyniki pomiarów automatycznych: dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

Po dokonaniu analizy wyników pomiarów ozonu, w analizowanym okresie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu w Kaliszu oraz w Koninie.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

 

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego)

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Nowy Tomyśl, Sienkiewicza

Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka

Piła, ul. Kusocińskiego

Pleszew, Al. Mickiewicza

Wągrowiec, ul Lipowa

 

 

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 26.04.2019 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu, w Koziegłowach, w Pile oraz w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać w dniu dzisiejszym tj. 27.04.2019 r.

Zakończenie przerwy technicznej – stacja Konin

Informujemy, że zakończono planowane prace techniczne w stacji Konin i stacja pracuje poprawnie.

Przerwa techniczna-stacja Konin

W związku z planowanymi pracami technicznymi na stacji w Koninie informujemy, że od dnia 04.10.18 r. nastąpi przerwa w zamieszczaniu wyników pomiarów automatycznych w pełnym zakresie pomiarowym stacji. O zakończeniu prac zawiadomimy odrębnym komunikatem.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla CO w Kaliszu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 17.09.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: