Archiwum kategorii: Komunikaty

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 19.10.2018 r. na stacjach w Poznaniu, Koninie i w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla doby dla pyłu PM10. Przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 20.10.2018 r.

 

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki dziewiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

Dnia 19 października br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna,
  • pyłu PM10 – średnia 24-godzinna,
  • ozonu,

Stwierdzone w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla wymienionych substancji.

Po dokonaniu analizy wyników pomiarów ozonu, w analizowanym okresie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego na stacji w Kaliszu.

Z analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) dla rozważanego okresu stwierdza się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2018 na stanowisku pomiarowym:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Dąbrowskiego

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka

 

Na stanowiskach w: Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Pleszewie oraz Wągrowcu dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.

Zakończenie przerwy technicznej – stacja Konin

Informujemy, że zakończono planowane prace techniczne w stacji Konin i stacja pracuje poprawnie.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, we wrześniu 2018

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 września 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2018
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 1 6 7 0 0 0 0 0 1       15
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 5 10 12 0 0 0 0 0 0       27
Poznań, ul. Polanka 2 6 7 b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.*       15
Poznań, ul. Dąbrowskiego 6 9 11 0 0 0 0 0 1       27
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 6 8 9 0 0 0 0 0 0       23
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 3 5 7 0 0 0 0 0 0       15
Gniezno, ul. Paczkowskiego 10 11 14 2 0 0 0 0 1       38
Konin, ul. Wyszyńskiego 2 8 10 0 0 0 0 0 0       20
Koziegłowy, os. Leśne 6 5 7 0 0 0 0 0 0       18
Leszno, ul. Kiepury 4 7 6 0 0 0 0 0 0       17
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 10 22 17 0 0 0 0 0 1       50
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 5 18 12 0 0 0 0 0 0       35
Piła, ul. Kusocińskiego 3 10 11 1 0 0 0 0 0       25
Pleszew, Al. Mickiewicza 8 19 9 0 0 0 0 0 0       36
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4 9 9 0 0 0 0 0 1       23
Wągrowiec, ul. Lipowa 8 10 16 2 0 0 0 0 1       37

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2018.

Przerwa techniczna-stacja Konin

W związku z planowanymi pracami technicznymi na stacji w Koninie informujemy, że od dnia 04.10.18 r. nastąpi przerwa w zamieszczaniu wyników pomiarów automatycznych w pełnym zakresie pomiarowym stacji. O zakończeniu prac zawiadomimy odrębnym komunikatem.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla CO w Kaliszu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 17.09.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: