Archiwum kategorii: Komunikaty

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

Dnia 17.11.2017 r. na stacji pomiarowej w Kaliszu i w Poznaniu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 18.11.2017 r.

 

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że na następujących stacjach wystąpiły awarie analizatorów:

Borówiec – benzen (data wystąpienia awarii 02.11.2017).

O ponownym podjęciu pracy przez analizatory zawiadomimy osobnym komunikatem.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator pyłu PM10 w Koninie wznowił pracę i działa poprawnie.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w październiku 2017

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 października 2017 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2017
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) 
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego10 10 12 2 0 0 0 0 0 0 3     27
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 16 10 3 0 1 0 0 0 0 5     35
Poznań, ul. Polanka 18 12 1 0 0 0 0 0 0 2     33
Poznań, ul. Dąbrowskiego 15 13 4 0 0 0 0 0 0 3     35
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego* 18 11 1 0 0 0 0 0 1 3     34
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 12 8 0 0 0 0 0 0 0 1     21
Gniezno, ul. Paczkowskiego 16 12 5 0 0 0 0 0 0 4     37
Konin, ul. Wyszyńskiego 17 8 1 0 0 1 0 0 0 1     28
Leszno, ul. Kiepury 17 13 0 0 1 0 0 0 0 2     33
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 18 17 8 3 1 0 0 0 0 4     51
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka20 20 15 9 0 0 0 0 0 1 4     49
Piła, ul. Kusocińskiego 16 12 5 0 0 0 0 0 0 2     35
Pleszew, Al. Mickiewicza 22 15 12 3 1 0 1 1 1 1     57
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 12 11 1 0 0 0 0 0 0 1     25
Wągrowiec, ul. Lipowa 17 13 7 1 0 0 0 0 0 5     43

*zmiana nazwy ulicy, lokalizacja stacji bez zmian

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2017.

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: