Archiwum kategorii: Komunikaty

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w lipcu 2018

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 lipca 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2018
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 1 6 7 0 0 0 0           14
Poznań, ul. Chwiałkowskiego 5 10 12 0 0 0 0           27
Poznań, ul. Polanka 2 6 7 b.d.* b.d.* b.d.* b.d.*           15
Poznań, ul. Dąbrowskiego 6 9 11 0 0 0 0           26
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 6 8 9 0 0 0 0           23
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 3 5 7 0 0 0 0           15
Gniezno, ul. Paczkowskiego 10 11 14 2 0 0 0           37
Konin, ul. Wyszyńskiego 2 8 10 0 0 0 0           20
Koziegłowy, os. Leśne 6 5 7 0 0 0 0           18
Leszno, ul. Kiepury 4 7 6 0 0 0 0           17
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 10 22 17 0 0 0 0           49
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 5 18 12 0 0 0 0           35
Piła, ul. Kusocińskiego 3 10 11 1 0 0 0           25
Pleszew, Al. Mickiewicza 8 19 9 0 0 0 0           36
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4 9 9 0 0 0 0           22
Wągrowiec, ul. Lipowa 8 10 16 2 0 0 0           36

* – b.d. brak danych pomiarowych

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2018.

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki siódmej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2018

   Dnia 13 sierpnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2018 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu docelowego dla ozonu.

W tym celu dokonano analizy stężeń ozonu z okresu od 01 sierpnia 2017 do 31 lipca 2018 oraz z lat 2016 i 2017. W analizowanym okresie stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu na stacjach w: Kaliszu, Koninie i Piaskach – Krzyżówce.

Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator SO2 na stacji w Koziegłowach wznowił pracę i działa poprawnie.

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla SO2 w Koziegłowach spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 21.07.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przekroczeniu poziomu informacyjnego

Dnia 05.07.2018 r. na stacjach w Kaliszu , Piaskach i Borówcu  odnotowano przekroczenie poziomu  informacyjnego dla  Ozonu (czas uśredniony 1 godzina). Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 06.07.2018 r.

 

Przerwa techniczna

Informujemy, że zakończono planowane prace techniczne w stacji Piaski – Krzyzówka i stacja pracuje poprawnie. 

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu: