Archiwum kategorii: Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza do udziału w  konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki.

 

www.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/i4ZQ/content/konsultacje-spoleczne

Zmiana zakresu pomiarowego na stacji przy ul. Polanka w Poznaniu

Z powodu rozpoczęcia budowy domów mieszkalnych tuż za ogrodzeniem stacji pomiarowej przy ul. Polanka od dnia 01 stycznia 2018 roku zmuszeni jesteśmy wyłączyć urządzenia wykonujące pomiar pyłu PM2,5 w ww. lokalizacji. Pomiar manualny pyłu PM2,5 na okres jednego roku kalendarzowego zostanie przeniesiony na ul. Dąbrowskiego. W roku 2018 WIOŚ będzie warunkowo kontynuował pomiar substancji gazowych przy ul. Polanka. Na powyższe działanie WIOŚ w Poznaniu otrzymał akceptację Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jednocześnie z początkiem roku 2019 stacja pracująca obecnie przy ul. Polanka zostanie posadowiona w innej lokalizacji.

„Szkoła bez hałasu”

DSCN1911W dniu 01.12.2017 r. pracownicy WIOŚ w Poznaniu gościli w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Starym Luboszu w gminie Kościan, na podsumowaniu projektu „Szkoła bez hałasu”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Tematem prelekcji były zagrożenia wynikające z hałasu, w tym również  spowodowanego głośnym zachowaniem, słuchaniem zbyt głośnej muzyki czy używaniem słuchawek. Omówiono źródła hałasu w mieście oraz na wsi, a także przedstawiono sposoby zapobiegania i minimalizowania hałasu. Objaśniono budowę ucha człowieka i przyczyny jego wrażliwości na hałas. Dodatkowo, przy wykorzystaniu miernika poziomu dźwięku, zaprezentowano przykładowe poziomy hałasu. Młodzi słuchacze wykazali się dużym zaangażowaniem, a także – dzięki realizowanemu w szkole od kilku lat projektowi – pokaźnym zasobem wiedzy.

 

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. (wtorek) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile będą nieczynne.

Podstawa prawna: Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. dotycząca wyznaczenia dnia wolnego od pracy zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski – stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: „Jak Polska koloruje powietrze” w Gazecie Wyborczej

Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów – resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze „dobre” to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość jako niebezpieczną – jest nieuprawniony.

Prace Zespołu ds. uchwały antysmogowej

W dniu 30.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się drugie posiedzenie „Zespołu do spraw wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Raport Europejskiej Agencji Środowiska dotyczący jakości powietrza w 2016 roku

Na stronie Europejskiej Agencji Środowiska dostępna jest już najnowsza edycja raportu o jakości powietrza.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000677

Zanieczyszczenie rzeki Kopli w Poznaniu

W dniu 31 maja 2017r. o godzinie 14.50 Polski Związek Wędkarski poinformował WIOŚ w Poznaniu o zanieczyszczeniu rzeki Kopli substancją o zabarwieniu niebieskim. Upoważnieni pracownicy tut. Inspektoratu udali się na miejsce zdarzenia celem pobrania prób wody do badań.

Pomiary jakości powietrza przy pomocy drona z czujnikiem niskokosztowym

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazał się artykuł dotyczący pomiarów jakości powietrza wykonywanych przy pomocy drona z podwieszonym czujnikiem niskokosztowym. Artykuł można przeczytać korzystając z adresu:

http://www.gios.gov.pl/pl/dla-mediow/sprostowania/423-pomiary-jakosci-powietrza-przy-pomocy-drona

Nielegalne składowanie odpadów na terenie żwirowni „Przyjma IV”, w m. Przyjma, Gmina Golina.

Dnia 24.05.2017r. WIOŚ powziął informację o nielegalnym składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska żwirowego „Przyjma IV” w miejscowości Przyjma, Gmina Golina. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji wysłano na miejsce zdarzenia inspektorów w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto poinformowano o zdarzeniu Policję.