Archiwum kategorii: Aktualności

Prace Zespołu ds. uchwały antysmogowej

W dniu 30.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się drugie posiedzenie „Zespołu do spraw wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Raport Europejskiej Agencji Środowiska dotyczący jakości powietrza w 2016 roku

Na stronie Europejskiej Agencji Środowiska dostępna jest już najnowsza edycja raportu o jakości powietrza.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000677

Zanieczyszczenie rzeki Kopli w Poznaniu

W dniu 31 maja 2017r. o godzinie 14.50 Polski Związek Wędkarski poinformował WIOŚ w Poznaniu o zanieczyszczeniu rzeki Kopli substancją o zabarwieniu niebieskim. Upoważnieni pracownicy tut. Inspektoratu udali się na miejsce zdarzenia celem pobrania prób wody do badań.

Pomiary jakości powietrza przy pomocy drona z czujnikiem niskokosztowym

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazał się artykuł dotyczący pomiarów jakości powietrza wykonywanych przy pomocy drona z podwieszonym czujnikiem niskokosztowym. Artykuł można przeczytać korzystając z adresu:

http://www.gios.gov.pl/pl/dla-mediow/sprostowania/423-pomiary-jakosci-powietrza-przy-pomocy-drona

Nielegalne składowanie odpadów na terenie żwirowni „Przyjma IV”, w m. Przyjma, Gmina Golina.

Dnia 24.05.2017r. WIOŚ powziął informację o nielegalnym składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska żwirowego „Przyjma IV” w miejscowości Przyjma, Gmina Golina. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji wysłano na miejsce zdarzenia inspektorów w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto poinformowano o zdarzeniu Policję.

Ogłoszenie o zabiegach ratowniczych

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (strzygonia choinówka), w dniach od 29 maja do 14 czerwca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. 

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany w leśnictwie Józefów – okolice miejscowości Brzeźnia, Józefów, Nowy Olesiec. Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 286 ha (mapa). 

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu FORAY 76B (środek mikrobiologiczny o działaniu żołądkowym). 

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 29.05.2017r. do 14.06. 2017r.”

Pomiary i oceny jakości powietrza

Jakość środowiska jest jednym z czynników wpływających na jakość życia. Dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu środowiska i analiza zachodzących w nim zmian, a następnie informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Stan środowiska podlega ocenie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego oraz koordynowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Wyniki badań i ocen prezentowane są w raportach i komunikatach oraz przez różnego typu serwisy dostępne na stronach internetowych. Jednym z nich jest roczna ocena jakości powietrza zamieszczana corocznie na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu (http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/Monitoring jakosci powietrza/ocena2016.pdf).

Wizyta przedszkolaków połączona z zajęciami edukacyjnymi w WIOŚ Poznań

W dniu 28 marca w WIOŚ gościła grupa Przedszkolaków z Przedszkola nr 140 „Majsterklepka” w Poznaniu. Tematem zajęć był SMOG. Dzieci dowiedziały się jak się bada jakość powietrza i co możemy zrobić, aby było czystsze. A na koniec zajęć wystawiły ocenę.

Zmiany w składaniu wykazów zawierających informacje i dane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Od 1 stycznia 2017 r. nie ma obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.  

Konsultacje projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o możliwości zapoznania się z treścią projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 oraz wniesienia do nich uwag.