Archiwum kategorii: Aktualności

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Poznaniu w dniu dzisiejszym (23.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Kaliszu w dniu dzisiejszym (17.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, który służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

RDLP w Pile ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (dero-gację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 S.C.

Środek ten wykorzystywany jest do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

Pomiary pyłu PM10 i PM2,5

     W związku z wejściem w chłodny sezon roku i rozpoczęciem ogrzewania pomieszczeń w sektorze komunalno-bytowym, mogą wystąpić przekroczenia norm dobowych dla pyłu PM10.

     Pomiary jakości powietrza prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W badaniach zawartości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu stosowane są dwie uzupełniające się metody:

  • metoda grawimetryczna (referencyjna), która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru;
  • metoda automatyczna, posiadająca wykazaną równoważność do metody referencyjnej.

zaBIEGaj o FUNdusze

W dniu 24 września 2016 r. na terenie Toru Regatowego Malta odbyła się impreza pn. „zaBIEGaj o FUNdusze”. Organizatorem przedsięwzięcia promującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO2014+) był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Od 1-go do 15-go września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec odbędzie się zabieg ratowniczy (oprysk) drzewostanów zagrożonych przez borecznika sosnowca.

W dniach od 1 do 15 września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.
Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany:

–    w leśnictwach Kaźmierka i Józefów – okolice miejscowości Stara
                      i Nowa Kaźmierka, Józefów,
–   w leśnictwie Biała Królikowska , okolice miejscowości Białobłoty,
–    w leśnictwie Borowiec, okolice miejscowości Ciświca Stara.

Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 1343,07 ha (mapa w załączeniu).
Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu DIMILIN 480 SC (inhibitor syntezy chityny o działaniu żołądkowym).

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:
„ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 1.09.2016r. do 15.09. 2016r."

 

Zajęcia edukacyjne – postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W dniu 17 czerwca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli firmy zajmującej się produkcją sprzętów AGD z młodzieżą z II klasy gimnazjum z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

 

 

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wyjaśnienie, na czym polega zasada recyklingu, zaczynającego się już na poziomie zakładu produkcyjnego.

 

XXX Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Halowej Piłce Nożnej

W dniach 2–5 czerwca 2016 r. w Szczyrku odbyły się XXX Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Halowej Piłce Nożnej. Jak co roku wzięli w nich udział pracownicy WIOŚ w Poznaniu – zawodnicy i kibice. W tym roku reprezentacja WIOŚ liczyła 85 osób, w tym 2 zespoły piłkarzy.

 

 

 

Po raz kolejny trofea trafiły do Poznania. Zawodnikom gratulujemy i rozpoczynamy przygotowania do organizacji mistrzostw za rok.

Zwycięska drużyna: górny rząd (od lewej): Rafał Kupski (bramkarz), Marcin Czapracki, Karol Pietruczuk, Andrzej Stojek; dolny rząd (od lewej): Tomasz Bartkowiak, Łukasz Stelmaszyk, Sławomir Radziejewski (kapitan), Paweł Łazarewicz.

Indeks promieniowania UV

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na stronie internetowej

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/promieniowanie-uv zamieścił aktualny indeks UV oraz prognozę indeksu UV dla Polski. Informacja uzupełniona jest o dane dotyczące promieniowania słonecznego i jego wpływu na zdrowie człowieka.

 

 

 

Monitoring promieniowania UV jest realizowany przez Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Hydrosfery i Atmosfery IMGW-PIB w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.