Archiwum kategorii: Aktualności

Wizyta przedszkolaków połączona z zajęciami edukacyjnymi w WIOŚ Poznań

W dniu 28 marca w WIOŚ gościła grupa Przedszkolaków z Przedszkola nr 140 „Majsterklepka” w Poznaniu. Tematem zajęć był SMOG. Dzieci dowiedziały się jak się bada jakość powietrza i co możemy zrobić, aby było czystsze. A na koniec zajęć wystawiły ocenę.

UWAGA

Ze względu na bardzo złą jakość powietrza w Kaliszu w dniu dzisiejszym (14.03.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 zgodnie z Polskim indeksem jakości powietrza – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać spędzania czasu na zewnątrz; odradza się uprawianie aktywności na otwartej przestrzeni (bieganie, jazda na rowerze). 

 

Zmiany w składaniu wykazów zawierających informacje i dane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Od 1 stycznia 2017 r. nie ma obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.  

Konsultacje projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o możliwości zapoznania się z treścią projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 oraz wniesienia do nich uwag.

Konsultacje projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem przedmiotowego planu i składania uwag.

GIOŚ informuje

W ślad za artykułem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujemy, że „śledząc w internecie informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego generowane za pomocą niskokosztowych czujników, należy mieć na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w przypadkach skrajnych mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd”.

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Aplikacja mobilna prezentująca wyniki pomiarów jakości powietrza finalistą konkursu Dobry Wzór 2016

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na smartfony oraz komputery z systemem Windows. Aplikacja dostępna była dotychczas na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple).

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Poznaniu w dniu dzisiejszym (23.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Kaliszu w dniu dzisiejszym (17.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).