Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że wszystkie analizatory działają poprawnie.