Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla stacji Poznań ul. Dąbrowskiego  spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 29.06.2018) .O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.