Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla CO w Kaliszu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 17.09.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.