Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM10 w Kaliszu spowodowany jest awarią. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.