Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM2.5 ze stacji w Kaliszu spowodowany jest awarią.

O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.