Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM10 w Koninie spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 17.11.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.