Awaria sprzętu

Informujemy, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznych zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego spowodowany jest awarią przesyłu danych na stronę internetową WIOŚ. Stacje działają, a wyniki pomiarów można odczytać na portalu jakości powietrza GIOŚ oraz w aplikacjach mobilnych.