Awaria sprzętu

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla pyłu PM10 i PM2,5 w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego spowodowany jest awarią analizatora. O  podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.