Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla tlenku węgla w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego i w Kaliszu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 12.01.2019 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.