Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla tlenku azotu i dwutlenku azotu  w Borówcu spowodowany jest awarią (data wystąpienia awarii 30.10.2018 r.). O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.