Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że analizator pyłu PM10 w Kaliszu wznowił pracę i działa poprawnie.