Zakończenie przerwy technicznej – stacja Konin

Informujemy, że zakończono planowane prace techniczne w stacji Konin i stacja pracuje poprawnie.