Wznowienie pracy analizatora

Informujemy, że urządzenia pomiarowe w stacji zlokalizowanej w Kaliszu pracują poprawnie.