Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy o awarii analizatora benzenu na stacji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.