Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla NO2, NOx, NO ze stacji pomiarowej w Koninie przy ul. Wyszyńskiego spowodowany jest awarią analizatora. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Informujemy o awarii analizatora pyłu PM10 na stacji w Poznaniu przy ul. Polanka. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

Informujemy o awarii analizatora benzenu na stacji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.